Hukumang Walang Awa

Hukumang Walang Awa
-Justin David G. Pineda

Naroon akong tumayo sa korte,
Upang harapin ang asuntong nakakakuryente.
Kinasuhan ako ng pang-aabuso,
Ng isang magaling na abogado.

Ihinain ko ang aking panig,
Ngunit sadyang 'di sila nakikinig.
Nang ang kabilang manananggol na ang pupunto,
Sobra-sobra siya kung makaturo.

Bagamat gano’n ang mga nangyari,
Pag-ibig ko'y di mawili-wili.
Ang inalagaan ko mula't sapul,
Sa ki'y ilalayo't ipapahabol.

Palapit na nang palapit ang mga araw,
Lilisan ka na sa langit na bughaw.
Ang haplos na aking naramdaman
Kailanma'y nasa aking isipan.

Heto na ang araw ng pagpataw ng parusa,
Sadya talagang ang panaho'y ipinagdamot ng tadhana
Paalam na pinakamamahal ko, nasa puso pa rin kita.
Ayan na, wala na, ang buhok ko'y ginupit na.